Szervezetünk alapvető célja, hogy a térségben élő hátrányos helyzetű fiatalok és felnőttek számára lehetővé tegye az életben való beváláshoz szükséges kompetenciáik fejlesztését, az önmegvalósítást, konfliktustűrő, problémamegoldó, teherbíró, küzdőképes személyiség fejlődésének segítését.

Azt valljuk: csak az a munka, tanácsadás, tanulás, tanítás, vagy bármi más lehet eredményes, melyet örömmel, meggyőződéssel, elkötelezetten végez az ember. A szervezet pedagógiai elveinek megvalósítási lehetőségét Carl Rogers alapelveiben látja – hitelesség, feltétel nélküli pozitív elfogadás, empatikus megértés - melyet mind az egyéni, mind a csoportos tanácsadás során mindvégig alkalmaz.

Az alapítvány részt vesz/részt vett több, a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű személyt segítő projektben munkaerő-piaci szolgáltatóként:

Alapítványunk konzorciumi partnerként részt vesz a Nógrád megyei foglalkoztatási paktum megvalósításában (TOP-5.1.1-15-NG1 program keretein belül, 2016.09.15-2021.10.31.) A konzorciumvezető: Nógrád Megye Önkormányzata, konzorciumi tagok: Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály, Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Civil partnerként jellemzően azokat a munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtja a célcsoport számára, amelyek segítik a programba vonást, a programban maradást, illetve ösztönzik az érintett szereplők együttműködését a tartós, nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatás elérése érdekében. (tanácsadás, mentorálás, HR klub stb.)

Alapítványunk jelenleg is futó programja a mentori tevékenység és egyéni tanácsadás, mint munkaerő-piaci szolgáltatás megvalósítása a GINOP 5.2.1. Ifjúsági Garancia munkaerő-piaci program (2018-2021) keretein belül 25 év alatti fiatalok mentorálása  a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati, Salgótarjáni, Pásztói, Rétsági, Bátonyterenyei, Szécsényi Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályaival együttműködésben.

 

·Alapítványunk részt vesz a GINOP-3.3.1-16.2016-00001 "Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése" projektben, melynek  keretein belül a DJP Pontot működtet székhelyén.

 

További, a korábbi időszakban megvalósult kiemelt humánszolgáltatási projektjeink

- Hátrányos helyzetűek munkahelyi beilleszkedését, elhelyezkedésének segítését célozta a „Nők a családban és a munkahelyen” elnevezésű programban, EFOP-1.2.9. „Esélyteremtés nőknek Nógrádban” projektünk (2018.01.01.-2021.03.31.), ahol J. L. SEAGULL Alapítvány, konzorciumvezetőként,  a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, valamint IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal konzorciumban, Család és KarrierPONT felállítását és működtetését végeztük intézményünk székhelyén, Salgótarjánban. A projekt célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel, különösen az atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítésével.

 

- Konzorciumi partnerként részt vettünk az EFOP-5.2.4-17-2017-00003 sz. "SULIPLUSSZ" Társadalmi innnováció a hevesi Eötvös József Református Oktatási Központban című projektben, melyben kiemelt feladatunk fiatalok mentorálása,  továbbtanulásuk, munkára való felkészítésük segítése.

 

- Az „Együtt a munkavállalásért – Nógrád megyében” elnevezésű - GINOP 5.1.5 - projektben a SEAGULL  Alapítvány konzorciumi tagként végzett munkaerő-piaci szolgáltatásokat. Konzorciumvezető: Kontakt Alapítvány, további megvalósítók: MPME és LEED Nonprofit Kft.. A projekt keretében megvalósuló fejlesztések nagymértékben növelik a munkaerő-piacról korábban kiszorult személyek esetében a munkára kész, aktív állapot elérésére tett törekvések hatásfokát. Fontos célkitűzése volt a projektnek a munkaerő-piacról tartósan kiszorult személyek munkaerő-piacra és munkaerő-piaci programba való belépésének növelése. A projekt eredményeként képessé váltak a program résztvevői  a nyílt munkaerő-piacra és a munkaerő-piacra átvezető aktív munkaerő-piaci programokba történő belépésre az egyénre szabott segítségnyújtás, a szociális munka, alapkompetenciáik fejlesztése, általános és szakképzéshez való hozzáférés javítása által.


- A fentieken túlmenően alapítványunk részt vett a „Digitális szakadék csökkentése” GINOP-6.1.2. projektben, melynek célkitűzése a résztvevők digitális kompetenciájának fejlesztése, mely hozzájárul a foglalkoztathatóság javításához, az IKT használatot igénylő álláshelyekhez való hozzáféréshez. A programot az alapítvány által fenntartott J. L. SEAGULL Felnőttképzési Központ valósította meg.

Az elmúlt időszak munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtó projektjeink Nógrád megyében, melyet az alapítvány által fenntartott Felnőttképzési Központ valósított meg:

- 10 információnyújtó munkatárs közreműködésével, a NMKH Balassagyarmati, Salgótarjáni, Pásztói, Rétsági, Bátonyterenyei, Szécsényi Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályaival együttműködésben, 2017. 12.15.-2019.12.31. között. 2019. 11.30-ig elért esetszám: 38.884 fő.

- 8 információnyújtó munkatárs közreműködésével, 2016. 12.01.-2017. 11.30. között 8993 fő részére

- 15 információnyújtó munkatárs közreműködésével, 2015. 12.01.-2016. 11.30. között mintegy 14400 fő részére

 

-   GINOP 5.2.1.14-2015-0001 Ifjúsági Garancia programban résztvevő fiatalok számára mentori szolgáltatás 500/3000 alkalom, egyéni tanácsadás 480 fő/960 alkalom biztosítása Nógrád megyében

-   a TÁMOP 1.1.2. programban mentori szolgáltatás  500 fő részére, 1800 mentorálási alkalommal, 2014. 08.01. és 2015. 09.30. között az NMKH Balassagyarmati, Salgótarjáni, Pásztói, Rétsági, Bátonyterenyei, Szécsényi Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályaival együttműködésben.

-   a TÁMOP 5.3.1C-09/2-2010-0114 „Első lépés” -alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő program (2011-2012.)

-   a TÁMOP 3.2.3/09/2-2010-0058 „Palócföldi ládafiók – Építő közösségek Salgótarján térségében” programban humánszolgáltatásokat valósítottunk meg hátrányos helyzetűeknek (2010-2012.)